Kampanje for faste ansettelser

Publisert: 21.02.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Fra nyttår av trådte nye bestemmelser om innleie i kraft.

EL og IT Forbundets mål er å øke antallet faste ansatte og øke antallet læreplasser, i stedet for å dekke arbeidskraftsbehovet med innleie.

Forbundet har derfor satt i gang en kampanje for flere faste jobber, hvor våre klubber er en viktig part. For de nye bestemmelsene er en mulighet for klubbene til å snakke med bedriftsledelsen om bemanningssituasjonen. I et møte kan klubbene ta med seg noen konkrete spørsmål som: Trenger vi innleie? Hva med å øke antallet faste ansatte? Kan vi ta inn flere lærlinger i stedet?

Innleiehefter og presentasjoner

På hjemmesiden har distrikter, fagforeninger og klubber tilgang til informasjon, presentasjoner og ulike hefter om innleie. For å gjøre det enkelt, er det laget ett hefte om innleie for hver sektor i forbundet: Installasjon (LOK), energi og IKT. Heftene har også «huskeliste» for gjennomføring av møte med ledelsen.

Informasjon, presentasjoner og hefter finner dere på forbundets nettside.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.