– I strid med menneskerettighetene

- innholdet kan være utdatert

Utredningen ble overlevert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i går.

Rapporten er på nær 100 sider og anbefalingen er at regler som datadirektivet ikke ka innføres uten å komme i konflikt med mennesekrettighetene,.

Les mer i digi.no.