Hva har du krav på om du jobber i jula?

Publisert: 11.12.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Vi har laget en oversikt over dine rettigheter i forbindelse med arbeid i julen og nyttårsdagene. 

Når skal du jobbe og når skal du ha fri? Lovens bestemmelser

Hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at det skal være arbeidsfri fra kl. 18:00 dagen før en søn- og helgedag, og til kl. 22:00 dagen før neste virkedag.

På jul-, påske-, og pinseaften skal det være arbeidsfri fra kl. 15:00 til kl. 22:00 neste virkedag.

I år er julaften og nyttårsaften på tirsdag. Da regnes disse dagene som ordinære arbeidsdager. 1. og 2. juledag og 1. nyttårsdag er offisielle fridager. Utover disse helgedagsbestemmelsene, er dagene i romjulen ordinære arbeidsdager. Så fremt du ikke har en særskilt avtale om redusert arbeidstid i romjulen, gjelder de vanlige bestemmelsene.

Selv om mange arbeidsplasser stenger eller går for halv maskin mellom jul og nyttår, har du altså ikke noe lovfestet krav på å få fri.

I noen yrker må det jobbes på søn- og helgedager, og det åpner loven for ved avtale med de tillitsvalgte. I tillegg er det mange yrker som går ulike turnus-ordninger, og dette er også tillatt.

I turnusordningene tilstreber man gjerne at arbeidsbelastningen fordeles slik at om du må jobbe på julaften, så har du gjerne fri på nyttårsaften.

Tariffavtalens bestemmelser

Det er ulike bestemmelser om arbeidstid i overenskomstene. I noen overenskomster er det "halv dag" på helgedagene. Dvs. at man arbeider til kl. 12:00. Andre har fri mellom jul og nyttår – gjerne i kombinasjon med den 5. ferieuka.

Her kan du sjekke din overenskomst. Du kan også kontakte tillitsvalgte på arbeidsplassen din.

Kan du bli innkalt for å jobbe ekstra i julen?

Hvis det skjer noe uforutsett, for eksempel at en kollega blir syk, kan du bli innkalt for å jobbe. Hvis det ikke finnes noen som frivillig tar på seg vakten, kan arbeidsgiver ved behov pålegge deg å jobbe. Det er opp til arbeidsgiver å vurdere hvem som skal jobbe.

Kan du reservere deg mot å bli innkalt?

Du kan reservere deg mot å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid, når du har helsemessige eller vektige, sosiale grunner. Det skal være tungtveiende grunner for at du skal kunne reservere deg, og arbeidsgiver må gjøre en vurdering ut fra hvert enkelt tilfelle.

Tillegg i lønn?

Det er vanlig i tariffavtaler og arbeidsavtaler at det betales ekstra kompensasjon for arbeid på helge- og høytidsdager. Hva du har krav på, og hvor store tilleggene er hvis du arbeider på en helge- eller høytidsdag, varierer.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.