Høyre svekker Statkraft – igjen

- innholdet kan være utdatert

Forslaget føyer seg inn i rekken av forslag hvor Høyre tukler med arvesølvet. Som når de foreslo både privatisering og svekkelse av hjemfallsordningen. Høyres Nikolai Astrup mener at en delprivatisering vil sikre en mer forutsigbar eierstyring og utbyttepolitikk. Men man trenger ikke private eiere for å få til det. Det er det bare for regjering og Storting å bestemme seg for.

Statkrafts problem er nemlig ikke det statlige eierskapet. Det er Høyres uforutsigbare og dårlige utøvelse av dette. Det var veldig bra da flertallet i Stortinget i 2014 besluttet å gi selskapet forutsigbarhet og 10 mrd i ekstra egenkapital. Og det var tilsvarende dårlig da Høyre og budsjettkameratene 10 måneder senere tok 5 mrd ut av selskapet i 2015, for å finansiere nye, store skattekutt til de rikeste 5 prosentene i Norge. Det resulterte i at Statkraft måtte avlyse store satsinger innen fornybar energi.

Det statlige eierskapet har vært viktig for Statkrafts mulighet til å vokse i Europa. Staten har stort sett vært en langsiktig eier, og har ved flere anledninger gått inn med egenkapital for å realisere store investeringer. Disse har vært positive for satsningen på fornybar energi utenfor Norges grenser, og spesielt i områder hvor energibehovet er stort. I tillegg har det styrket Statkrafts muligheter som produsent av vindkraft, og ikke bare vannkraft. Det har vært bra for fornybarsatsingen og industriutviklingen i Norge.

Det er ikke lett å skjønne hvorfor er det så viktig for Høyre å slippe private løs i Statkraft. Muligens er det ren ideologi. Det er ikke noe folkekrav at norske elver og fossefall legges ut på auksjon. Derfor sukrer Høyres programkomite pillen, ved å foreslå en konstruksjon der Statkraft skal reduseres til et rent driftsselskap, og eierskapet til vannkraftressursene formelt overføres til staten. Det er en dårlig modell. Dersom det innføres en høy grunnrente beskatning av selskapet, sitter vi igjen med et selskap med sterkt svekket lønnsomhet og redusert evne til nye investeringer. Forslaget fra Høyre er dårlig nytt for utviklingen av fornybar energi, både i Norge og utlandet. Uansett hvordan Høyre velger å organisere Statkraft, så vil private aksjonærer inn bety at store deler av fellesskapets verdier må ut.

Det er det helstatlige eierskapet og Statkrafts direkte eierskap til vannkraften som har gjort selskapet til Norges største kraftprodusent og den ledende aktøren innen fornybar energi i Europa. Dagens modell har gitt selskapet et høyt teknologisk nivå og svært god lønnsomhet, noe som har gjort det til en trygg og attraktiv samarbeidspartner i utbygging av fornybar energi. Statkraft leverer i dag mer kraft til norsk industri enn noen gang.

Dersom målet er at Statkraft i enda større grad skal bidra til det grønne skiftet i Norge eller bærekraftig utvikling i utlandet, er det statlige eierskap et meget effektivt verktøy i hendene på politikerne. Vi er enige i at Statkraft trenger større forutsigbarhet i utbytte- og eierskapspolitikk, men da er det ikke nye private eiere Statkraft trenger. Det er en ny regjering som utøver dagens eierskap på en bedre måte.

En forkortet versjon av innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 1. september 2016.

Les også forbundsleders blogg om samme tema