Hovedoppgjøret 2020: Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Status: Ferdig

Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende anlegg for automatisering, data, telekommunikasjon o.l. Reparasjon og vedlikehold av elektriske/elektroniske apparater og utstyr er også en del av overenskomstens omfang.

Resultat: 
Uravsteming er avsluttet: 
65,86 % av de stemmeberettigede deltok på uravstemningen.
86,97 % stemte ja
9,38 % stemte nei
3,65 % stemte blankt.

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme i tråd med frontfagsresultatet og innebærer blant annet: 

  • De tillitsvalgtes mulighet til å forhandle lønnsbetingelser i bedriftene styrkes. 
  • Innstramminger i bruken av innleid arbeidskraft. Det er nå slått fast at ved innleie av arbeidskraft skal dette som hovedregel skje fra andre produksjonsbedrifter og ikke bemanningsbyråer.
  • En forpliktelse av bransjen til å sørge for atskilte garderober for alle kjønn på arbeidsplassen. 
  • Forbedra vilkår for elektrikere på reiseoppdrag. Det avtalefestes at ved lange arbeidsdager skal deler av spisepausen betales og inngå i arbeidstiden
  • Det gis et generelt tillegg på 3,10 kr. i timen. 
  • Akkordtariffen styrkes 
  • Kafeer anses ikke lengre som fullgode spisesteder
  • Partene er enige om at vi fortsatt ønsker en allmenngjøring av lønnsvilkårene i bransjen.

LAST NED: Detaljert oversikt over resultatet med forklaringer.

Riksmeklers møtebok kan du lese her.  

Nye lønnssatser gjeldene fra 1. mai 2020 forutsatt et godkjent resultat i uravstemning.

Gjeldende avtaler og dokumenter: 

Landsoverenskomsten for elektrofagene

Overenskomsten gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av...

Aktuelt

Tariff 2020

Ja i Spekter område 11 og Helse Nord IKT

Tariff 2020

Enige om B-del ved Akershus universitetssykehus

Tariff 2020

Enighet for Sykehuspartner

Tariff 2020

Oppgjøret i OneCo Networks, GlobalConnect og Hålogaland Kraft godkjent

Tariff 2020

Enighet med OneCo Networks