Etterutdanning

Her finner du hjelpedokumenter for arbeidet i fagforening og klubb.

Kurs:

Oppdateringskurs for elektrikere

Utdanningsfond Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Forbundet har flere fond hvor det gis støtte til utdanning. Medlemmer som jobber, eller har jobbet i bedrifter med Landsoverenskomsten for elektrofagene som tariffavtale (installasjon) kan søke landsoverenskomstens utdanningsfond. Dette fondet gir støtte for inntil 2 ukers tap av lønn under utdanning.

Les mer:Utdanningsfond Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Øvrige støtteordninger

Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet, og tilknytning til overenskomster, kan du dra nytte av flere ulike typer utdanningsfond.

Les mer: Støtte til utdanning

Det sentrale Etterutdanningsutvalget

Det sentrale Etterutdanningsutvalget består av 7 tillitsvalgte fra rundt om i landet.

Utvalgets oppgaver:

  • Behandle og gi råd til organisasjonen i spørsmål innen LOK §5. I dette ligger det også at utvalget skal diskutere aktuelle problemstillinger innenfor ansvarsområdet, se fremover og komme med råd til organisasjonen om hvordan vi på best mulig måte skal kunne møte morgendagens problemstillinger
  • Produsere støttemateriell til medlemmer, tillitsvalgte og fagforening/distrikt om etterutdanning.
  • Arrangere årlig konferanse med deltakere fra alle distrikter.
  • Følge opp og bidra til at kursene vi tilbyr er oppdatert til enhver tid.
  • Bruke fagforeninger og distrikt/LOK-utvalg for å jobbe frem nye forslag til kurs. Markedsføre stipend og skape engasjement rundt etterutdanning.
  • Diskutere og iverksette tiltak slik at klubbene blir satt i stand til å benytte LOK §5 fullt ut.
  • Behandle saker som skal opp i ELBUS styret.

 

Kontakt

Heidi Lie
Forbundssekretær ELBUS
Telefon: +47 482 60 091

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.