Ressurser for LOK-tillitsvalgte

EL og IT Forbundet har utviklet en rekke verktøy tilknyttet Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK). Under ligger lenker til ulike programmer og sjekklister som kan være nyttige for tillitsvalgte, blant annet ved bruk av akkordtariffen.

Relevante avtaler og protokoller

Sjekkliste Offshoreavtalen 2018

Denne sjekklisten gir våre tillitsvalgte og medlemmer et verktøy som gjør det lettere å sette seg inn i Offshoreavtalen. Sjekklisten går ikke gjennom alle punktenen i avtalen, men tar for seg noen av bestemmelsene som Olje- og anleggsutvalget mener er viktige.

Sjekkliste anlegg og arbeidstidsordninger 2018

Denne sjekklisten omhandler forhold knyttet til reiseoppdrag, inn-/utleie, utenlandsk arbeidskraft etc. Sjekklisten gir ikke svar på alle problemstillinger som kan oppstå, men er forhåpentligvis et nyttig hjelpemiddel i de tillitsvalgtes arbeid.

Reisetid – Landsoverenskomsten for elektrofagene § 3 H

EL og IT Forbundet har fått flere henvendelser fra klubber og enkeltmedlemmer som har problemer med å forstå reisetidsbestemmelsene i Landsoverenskomstens § 3 H, så vi vil med denne oversikten forsøke å beskrive alle de alternativene vi kan komme borti. Oversikten er laget med bakgrunn i tvisteprotokoller som er behandlet mellom partene, og er utarbeidet av Akkordutvalget på LOK.

Sjekkliste for tillitsvalgte (LOK)

Forbundets installasjonsutvalg har laget noen kommentarer til de mest brukte bestemmelsene i Landsoverenskomsten for elektrofagene. Heftet er ment som et hjelpemiddel for tillitsvalgte i bedriftene.

Argumentasjonsdokument FKE/Forskrift om elektroforetak (FOE)

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) er under revidering og i denne prosessen har forskriften endret navn til forskrift om elektroforetak (FOE). Dette dokumentet forklarer forbundets standpunkt på de mest sentrale bestemmelsene, blant annet viktigheten av at den som utfører arbeidet skal være ansatt i samme virksomhet som den som er ansvarlig.

Informasjonshefte om fast ansatte

Informasjonsheftet beskriver hvordan tillitsvalgte skal arbeide for faste ansettelser og redusere innleie fra bemanningsbransjen.

Felles brev fra forbundet og TELFO om lokalt samarbeid

Felles henvendelse fra tariffpartene EL og IT Forbundet og NELFO (Ex. Norsk Teknologi) til respektive organisasjonsledd om samarbeid om felles berøringspunkter på arenaer hvor dette er naturlig.

Permitteringer av lærlinger og lærekandidater

EL og IT Forbundet og Norsk Teknologi har i et felles brev til medlemmer beskrevet hvordan lærlinger skal håndteres ved eventuelle permitteringer eller oppsigelse av kontrakt.

Kontakt

Contact
Bilde av Kim Andre Arnesen