HMS-konferanse i oktober

- innholdet kan være utdatert

På programmet står temaer som IA-avtalen, ungdom og arbeidsmiljø, endringer i Arbeidsmiljøloven og psykososialt arbeidsmiljø.

Det er satt av plass til 50 deltakere og alle utgifter betales av forbundet. Påmelding til hjordis.henriksen@elogit.no innen 15. september.