Grønn industri og arbeidsplasser

Publisert: 06.03.15

– innholdet kan være utdatert

Han viser til en sak som NRK/Sogn og Fjordane har hatt om Apple og norsk strøm.

Gode forutsetninger

Det forventes en vekst i datasenterinvesteringer de kommende årene. Norge har gode forutsetninger for å hevde seg på dette området, med tilgang til ren fornybar strøm med lave priser.

– Datasentre er et eksempel på hvordan vi kan skape flere grønne arbeidsplasser. Det er avgjørende for framtida at vi legger til rette for det bærekraftige næringslivet som datasentre er ett eksempel på, sier Hans O. Felix.

Regjeringen må ta grep

Danmark og Finland har redusert elavgiften for datasentre, og et lignende forslag utredes også i Sverige. Det er ellers lite som skiller konkurransevilkårene i de nordiske landene, og en redusert elavgift vil derfor gi et viktig bidrag til norsk konkurransekraft.

– Vi har tilgang på grønn kraft til lav pris, men da må vi ikke ha et avgiftsregime som priser oss ut av konkurransen med andre land. Ny kraftkrevende industri bør få de samme vilkårene som nåværende kraftkrevende industri. Regjeringen må komme på banen og legge til rette for næringsutvikling i denne sektoren, understreker forbundsleder Felix.

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.