– Gratulerer med kvinnedagen!

Publisert: 07.03.17

– innholdet kan være utdatert

Forbundet gratulerer jentene våre med dagen. I dag, 8. mars, er den internasjonale kvinnedagen, og i den anledning oppfordrer vi alle EL og IT-medlemmer til å slå et slag for likestillingsarbeid landet over.

– Vi liker å tro at Norge er ett av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet for likestilling. På mange områder har vi også det, men det er godt stykke igjen, sier Monica Derbakk, leder av forbundets Utviklingsavdeling.

Fortsatt er det slik at

 • arbeidslivet er kjønnsdelt
 • majoriteten av kvinner velger tradisjonelle yrker og mange jobber deltid
 • menn tjener gjennomgående mer
 • menn får høyere pensjoner

Trakassering

Nesten én av ti kvinner er utsatt for seksuell trakassering på jobben. I gruppen 17-24 år gjelder det hele 14 prosent, ifølge Stami. 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere har opplevd diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnekomité.

En ny Fafo-undersøkelse

FAFO har lagd en rapport som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i jobbsammenheng blant medlemmene i Fellesforbundet innen hotell og restaurant og Fagforbundet innen helse og omsorg. Den viser at:

 • Totalt 19 prosent har vært utsatt for seksuell trakassering i jobbsammenheng i løpet av de siste tre årene.
 • Blant medlemmene i hotell og restaurant: 21 prosent
 • Blant medlemmene i helse og omsorg: 18 prosent
 • Medlemmer i Fellesforbundet oppga at trakasseringen medførte psykiske plager (16 prosent)
 • Medlemmer i hotell og restaurant opplever seksuell trakassering fra kunder samt fra kolleger og sjefer.
 • Medlemmene i helse og omsorg opplever først og fremst seksuell trakassering fra brukere og pasienter (ofte relatert til diagnose/sykdomsbilde)

Les hele rapporten her: Seksuell trakassering i arbeidslivet

Les kronikk i Dagbladet 8. mars om rapporten.

Målrettet arbeid

I 2016-oppgjøret ble det oppnådd likestillingsresultater i flere forhandlinger. På Telenoroverenskomsten ble det enighet om en gjennomgang for å sikre mot mot ulik lønn pga kjønn. I Spekter-området om tilrettelegging og rekruttering, og på energiavtalen med KS Bedrift om partsarbeid for tilrettelegging for begge kjønn.

– Vi fortsetter forbundets aktive og målrettede arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering, sier avdelingsleder Derbakk.

Det skal blant annet gjøres gjennom:

 • å være en aktiv aktør som skal bidra til å motivere jenter og gutter til å tenke utradisjonelt med hensyn til yrkesvalg
 • jobbe for likelønn og rettferdig pensjon
 • hindre og forebygge seksuell trakassering og diskriminering i arbeidslivet

Til slutt oppfordre vi alle om delta på 8. mars arrangementer rundt i landet.

 

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.