– Gratulerer med kvinnedagen!

- innholdet kan være utdatert

Forbundet gratulerer jentene våre med dagen. I dag, 8. mars, er den internasjonale kvinnedagen, og i den anledning oppfordrer vi alle EL og IT-medlemmer til å slå et slag for likestillingsarbeid landet over.

– Vi liker å tro at Norge er ett av verdens mest likestilte land, og at kvinner og menn har kommet langt i arbeidet for likestilling. På mange områder har vi også det, men det er godt stykke igjen, sier Monica Derbakk, leder av forbundets Utviklingsavdeling.

Fortsatt er det slik at

TrakasseringNesten én av ti kvinner er utsatt for seksuell trakassering på jobben. I gruppen 17-24 år gjelder det hele 14 prosent, ifølge Stami. 55 prosent av kvinnelige arbeidstakere har opplevd diskriminering knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudets rapport til FNs kvinnekomité.

En ny Fafo-undersøkelseFAFO har lagd en rapport som kartlegger omfanget av seksuell trakassering i jobbsammenheng blant medlemmene i Fellesforbundet innen hotell og restaurant og Fagforbundet innen helse og omsorg. Den viser at:Les hele rapporten her: Seksuell trakassering i arbeidslivet

Les kronikk i Dagbladet 8. mars om rapporten.

Målrettet arbeidI 2016-oppgjøret ble det oppnådd likestillingsresultater i flere forhandlinger. På Telenoroverenskomsten ble det enighet om en gjennomgang for å sikre mot mot ulik lønn pga kjønn. I Spekter-området om tilrettelegging og rekruttering, og på energiavtalen med KS Bedrift om partsarbeid for tilrettelegging for begge kjønn.

– Vi fortsetter forbundets aktive og målrettede arbeid for å fremme likestilling og hindre diskriminering, sier avdelingsleder Derbakk.

Det skal blant annet gjøres gjennom:Til slutt oppfordre vi alle om delta på 8. mars arrangementer rundt i landet.