Gratulerer med kvinnedagen!

Publisert: 07.03.18

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet gratulerer alle kvinner med dagen. Vi oppfordrer både kvinner og menn til å slutte opp om kvinnedagen.

Kvinnekamp er viktig. Både Norge og resten av verden har likestillingsutfordringer. Penger og makt er ulikt fordelt mellom kjønnene. For eksempel tjener kvinner i Norge i gjennomsnitt 88,1 prosent av det menn gjør i heltidsstillinger. Kun én av tre ledere er kvinner, og kun tre av ti av landets kommuner har kvinnelig ordfører (SSB). #metoo-kampanjen viser med all tydelighet at seksuell trakassering og overgrep forekommer i langt større grad enn de aller fleste av oss har vært klar over.

Globalt er det et stort behov for å styrke kvinners makt, rettigheter og vern mot vold og overgrep.

Kvinnekamp nytter

Det positive er at kvinnekamp nytter. I 2014 ville regjeringen gi fastleger reservasjonsrett mot å henvise til abort. Kvinnedagen ble en massemønstring, og regjeringen snudde i saken.

Det er mange milepæler i den norske kvinnehistorien. Her er noen:

1882: Kvinner får rett til å ta artium
1913: Kvinner får stemmerett ved Stortingsvalg
1974: Gutter og jenter stiller likt i odelsrekkefølgen
1978: Lov om selvbestemt abort
1979: Likestillingsloven trer i kraft
1981: Norges første kvinnelige statsminister
1988: Det skal være minst 40 prosent av hvert kjønn i offentlige utvalg
1990: Grunnloven endres slik at kvinner gis lik arverett til Norges trone
2006: Lov om 40 prosent  av hvert kjønn i bedriftsstyrer
2007: Kvinneflertall for første gang i regjeringen
Kilde: Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Les mer om EL og IT Forbundets likestillingsarbeid her

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.