Fraråder endringer i energiloven

Publisert: 10.06.16

– innholdet kan være utdatert

EL og IT frykter at lovendringen svekker Statnett som selskap. Selskapet kan miste inntekter fra eventuelt nye mellomlandsforbindelser. I dag bruker Statnett sine inntektene til nye investeringer i øvrige deler av nettet.

Kundene får regninga

Når utenlandskabler bygges kreves forsterkninger i det øvrige nettet for å føre strømmen fram. Denne regningen sendes til nettkundene i Norge. Strømkundene får også regningen om kommersielle aktører skal bygge utenlandskabler – disse aktørenes interesse er mest mulig kraftutveksling og fortjeneste.

Svekket forsyningssikkerhet

De samme interessene kan føre til dårligere forsyningssikkerhet for både industrien og husholdningene.

At Statnett fratas det overordnede ansvaret for nettet svekker forvaltningen av samfunnets mest kritisk infrastruktur.

Forbundet fraråder privatisering

EL og IT Forbundet fraråder energi- og miljøkomiteen å la andre enn Statnett drive utenlandsforbindelser. Dersom dette likevel skulle åpnes for det, reiser det en rekke viktige spørsmål. Blant annet:

  1. Skal Statnett kunne kreve betaling for de utredningene selskapet pålegges å gjennomføres, og det til markedsmessig pris for slike tjenester?
  2. Skal nødvendig nettforsterkning i Norge som følge av kabelen belastes utbygger med fullstendig verdi?
  3. Skal kravet til selskapsmessig skille for netteiere gjennomføres likt for innenriksnettet og utenriksnettet?
  4. Skal private aktører subsidieres ved at staten legger til grunn garantert minsteavkastning slik som den britiske regjeringen har vedtatt? Det vil i så fall fjerne hele risikoen ved å bygge og eie en slik kabel.

Les hele uttalelsen forbundet framlegger til energi- og miløkomiteen.

Forbundets representanter i dagens høring er forhandlingsleder Bjørn Fornes og kommunikasjonssjef Robert Kippe.

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.
– Utredningsarbeidet må starte så fort som mulig, utrykte EL og IT Forbundet når de i dag møtte statssekretæren i kommunal og distriktsdepartementet.
Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.