Fraråder endringer i energiloven

- innholdet kan være utdatert

EL og IT frykter at lovendringen svekker Statnett som selskap. Selskapet kan miste inntekter fra eventuelt nye mellomlandsforbindelser. I dag bruker Statnett sine inntektene til nye investeringer i øvrige deler av nettet.

Kundene får regningaNår utenlandskabler bygges kreves forsterkninger i det øvrige nettet for å føre strømmen fram. Denne regningen sendes til nettkundene i Norge. Strømkundene får også regningen om kommersielle aktører skal bygge utenlandskabler – disse aktørenes interesse er mest mulig kraftutveksling og fortjeneste.

Svekket forsyningssikkerhetDe samme interessene kan føre til dårligere forsyningssikkerhet for både industrien og husholdningene.

At Statnett fratas det overordnede ansvaret for nettet svekker forvaltningen av samfunnets mest kritisk infrastruktur.

Forbundet fraråder privatiseringEL og IT Forbundet fraråder energi- og miljøkomiteen å la andre enn Statnett drive utenlandsforbindelser. Dersom dette likevel skulle åpnes for det, reiser det en rekke viktige spørsmål. Blant annet:

  1. Skal Statnett kunne kreve betaling for de utredningene selskapet pålegges å gjennomføres, og det til markedsmessig pris for slike tjenester?
  2. Skal nødvendig nettforsterkning i Norge som følge av kabelen belastes utbygger med fullstendig verdi?
  3. Skal kravet til selskapsmessig skille for netteiere gjennomføres likt for innenriksnettet og utenriksnettet?
  4. Skal private aktører subsidieres ved at staten legger til grunn garantert minsteavkastning slik som den britiske regjeringen har vedtatt? Det vil i så fall fjerne hele risikoen ved å bygge og eie en slik kabel.Les hele uttalelsen forbundet framlegger til energi- og miløkomiteen.

Forbundets representanter i dagens høring er forhandlingsleder Bjørn Fornes og kommunikasjonssjef Robert Kippe.