Foreslår tiltak for digital verdiskaping

Publisert: 08.01.13

– innholdet kan være utdatert

Digitutvalgets rapport ”Hindre for digital verdiskaping” er nå overrakt fornyingsminister Rigmor Aasrud.

– Nye verktøy og nye distribusjonskanaler endrer måten vi produserer, distribuerer og bruker innhold på. Jeg er opptatt av at vi utnytter teknologien optimalt og med det utløser potensialet for verdiskaping, effektivisering, innovasjon og vekst. Jeg ser frem til å lese rapporten og bidragene den gir til politikkutvikling på dette området, sier fornyingsminister Rigmor Aasrud. Aasrud vil om kort tid sende rapporten på høring.

Utvalgsleder Torgeir Waterhouse peker på at utvalgets arbeidsområde har vært, og er, et bevegelig mål. – Rapporten som overleveres i dag, inneholder tiltak som forutsetter både vilje og evne til å forsere hindre og utnytte mulighetene teknologien har med seg, sier Waterhouse.

Les mer på regjeringen.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.