Forbundets utdanningskonferanse 2016

Publisert: 11.10.16

– innholdet kan være utdatert

Formål

Hensikten med konferansen er å støtte opp om distrikt og fagforeningers arbeid med fagutdanning og tillitsvalgtsopplæring. De som arbeider med fag-, yrkes- og tillitsvalgtopplæring skal etter konferansen ha blitt kjent med, og fått kunnskap om, påvirkningsmuligheter innen disse områdene, både i og utenfor forbundet.

Årets temaer:

Utvikling av forbundets medlems- og tillitsvalgtskolering

  • Kurs for nye medlemmer
  • Startkurset for nye tillitsvalgte
  • Påbyggingsmoduler
  • Digital tillitsvalgtsopplæring

Fag- og yrkesopplæring

  • Mulige trusler mot vår fagutdanning på kort og lang sikt
  • Tilbudsstrukturen
  • Problemstillinger/saker rundt brudd på FEK

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.