Forbundets utdannings-konferanse

Publisert: 03.06.14

– innholdet kan være utdatert

Målgruppen for konferansen er ansatte, tillitsvalgte eller opplæringsansvarlige som arbeider med fagutdanning og medlem- og tillitsvalgtsopplæring innenfor el-, tele- og IT-bransjen.

Formål

Konferansen skal støtte og styrke distrikters og fagforeningers arbeid med fagutdanning, samt medlems- og tillitsvalgtopplæring.

Tema

Fag- og yrkesutdanning og ny medlems- og tillitsvalgtsopplæring. Det vil i år bli lagt hovedvekt på fag og yrkesutdanning.

Kostnader

Forbundet dekker økonomisk en kvote på tre deltakere fra hvert distrikt. Deltakere utover kvoten dekkes av respektive organisasjonsledd. Forbundet hjelper til med hotellbestilling, men reise må bestilles på egen hånd.

Påmelding

Distriktene har fått påmeldingsskjema for sin kvote. For påmelding utenom, kontakt Are Solli -mobil 908 55 824.

Are Solli er også kontaktperson for konferansen.

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.