Handlingsplaner

Forbundets handlingsplaner understøtter det fireårige handlingsprogrammet. Planene har mer faktainformasjon og er mer detaljerte når det gjelder målsettinger og arbeidsoppgaver.

Handlingsplan ungdom

Det er behov for unge menneskers engasjement i EL og IT Forbundet. Ungdom må sikres et...

Handlingsplan HMS-arbeid

Norsk arbeidsliv framheves ofte som trygt og godt. Ansatte trives på jobb, antallet...

IKT-politisk handlingsplan

Informasjonsteknologien har de siste tiårene blitt mer og mer omfattende og griper nær...

Handlingsplan energi

EL og IT Forbundet er den dominerende organisasjonen for ansatte i norsk energiforsyning...

Del: