Handlingsplaner

Forbundets handlingsplaner understøtter det fireårige handlingsprogrammet. Planene har mer faktainformasjon og er mer detaljerte når det gjelder målsettinger og arbeidsoppgaver.

Handlingsplan ungdom

EL og IT Forbundet trenger ungdommens engasjement for å sikre et trygt og godt arbeidsliv...

Handlingsplan HMS-arbeid

Norsk arbeidsliv framheves ofte som trygt og godt. Ansatte trives på jobb, antallet...

IKT-politisk handlingsplan

Informasjonsteknologien har de siste tiårene blitt mer og mer omfattende og griper nær...

Handlingsplan energi

EL og IT Forbundet er den dominerende organisasjonen for ansatte i norsk energiforsyning...

Del: