Forberedelsene til tariffoppgjøret er i gang – slik foregår det

Publisert: 10.10.19

– innholdet kan være utdatert

Denne høsten har vi gjennomført tre landstariffkonferanser – en for IKT-, en for energi- og en for installasjonsbransjen. Til sammen har nær 300 tillitsvalgte fra forbundet diskutere alt fra lønn, arbeidstid, personvern til rotasjonsordninger og etter- og videreutdanning.

EL og IT Forbundet har en veldig demokratisk tariffprosess. Det er viktig for forbundet at våre krav utformes nedenfra. Kravene skal svare på våre medlemmers ønsker til forbedringer av lønn og arbeidsvilkår i bransjen de jobber. Forberedelsene til neste års oppgjør har derfor allerede pågått en god tid ute i organisasjonen – før landstariffkonferansene.

Deltakerne på konferansene hadde med seg innspill fra diskusjoner i klubber, fagforeninger og distrikter. Vedtakene fra konferansen danner grunnlaget EL og ITs krav i hovedoppgjøret til våren. Landsstyret fatter i desember det endelige vedtaket om forbundets prioriteringer og målsettinger.

Forhandlingsutvalgene

Landstariffkonferansene valgte også medlemmer til forbundets forhandlingsutvalg. Forhandlingene med EL og IT Forbundets motparter på arbeidsgiversiden starter til våren.

Her kan du se hvem som ble valgt til hvilke utvalg.

Derfor er tariffavtaler så viktige

Ved å organisere seg har arbeidstakere i Norge oppnådd gode arbeidsforhold, høye lønninger og et trygt arbeidsmiljø. Tariffavtalene har vært helt sentrale, og er fortsatt avgjørende for å opprettholde standardene i arbeidslivet. Les mer.

Her finner du tariffavtalene EL og IT Forbundets medlemmer går på.

Høstens landstariffkonferanser (LTK)

  • LTK for landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) holdes på Kongsberg den 14. – 17. oktober
  • LTK for IKT/Spekter holdes i Bergen den 28. – 30. oktober
  • LTK for energiområdet holdes i Bergen den 4. – 6. november

EL og IT Forbundet har gjennomført en innleieundersøkelse i 2019. Resultatetene ble presentert på konferansene. Les mer her.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.