Forberedelsene til tariffoppgjøret er i gang – slik foregår det

- innholdet kan være utdatert

Denne høsten har vi gjennomført tre landstariffkonferanser – en for IKT-, en for energi- og en for installasjonsbransjen. Til sammen har nær 300 tillitsvalgte fra forbundet diskutere alt fra lønn, arbeidstid, personvern til rotasjonsordninger og etter- og videreutdanning.

EL og IT Forbundet har en veldig demokratisk tariffprosess. Det er viktig for forbundet at våre krav utformes nedenfra. Kravene skal svare på våre medlemmers ønsker til forbedringer av lønn og arbeidsvilkår i bransjen de jobber. Forberedelsene til neste års oppgjør har derfor allerede pågått en god tid ute i organisasjonen – før landstariffkonferansene.

Deltakerne på konferansene hadde med seg innspill fra diskusjoner i klubber, fagforeninger og distrikter. Vedtakene fra konferansen danner grunnlaget EL og ITs krav i hovedoppgjøret til våren. Landsstyret fatter i desember det endelige vedtaket om forbundets prioriteringer og målsettinger.

ForhandlingsutvalgeneLandstariffkonferansene valgte også medlemmer til forbundets forhandlingsutvalg. Forhandlingene med EL og IT Forbundets motparter på arbeidsgiversiden starter til våren.

Her kan du se hvem som ble valgt til hvilke utvalg.Derfor er tariffavtaler så viktigeVed å organisere seg har arbeidstakere i Norge oppnådd gode arbeidsforhold, høye lønninger og et trygt arbeidsmiljø. Tariffavtalene har vært helt sentrale, og er fortsatt avgjørende for å opprettholde standardene i arbeidslivet. Les mer.

Her finner du tariffavtalene EL og IT Forbundets medlemmer går på.

Høstens landstariffkonferanser (LTK)

EL og IT Forbundet har gjennomført en innleieundersøkelse i 2019. Resultatetene ble presentert på konferansene. Les mer her.