– For mange eldre i Telenor

Publisert: 26.10.12

– innholdet kan være utdatert

I Inside Telecom 25. oktober er direktør Berit Svendsen sitert på at gjennomsnittsalderen i selskapet må ned og at det er bruk for ny kompetanse for å tilpasse utviklingen i markedet.

Spare milliarder

Samtidig har Telenor en innsparingsplan på rundt to milliarder i kommende planperiode. Spareplanen kan ikke gjennomføres kun med naturlig avgang – det må sluttpakker til, eller i verste fall oppsigelser.

Skifte ut eldre mot yngre

– Vi oppfatter det slik at Telenor skal bytte ut eldre arbeidstakere mot yngre med annen kompetanse. Det er en nedvurdering av eldre ansatte fordi det underforstått sies at de ikke klarer tilegne seg nødvendig kompetanse. Hva hadde Telenor vært uten de ”eldre” ansatte? De har vært med på alle nødvendige omstillinger som selskapet har vært gjennom, sier tillitsvalgt Helge Enger på klubbens hjemmeside.

Kompetanse evig tema

Enger påpeker at kompetanse har vært gjennomgående tema i hele strategiprosessen og EL & IT Forbundet i Telenor Norge har stilt krav om at dagens ansatte må tilbys relevant kompetansehevende tiltak.

Arbeidsgivers plikt

– Vi har påpekt at dette vil være helt nødvendig for at Telenor skal lykkes med sine målsettinger i strategiperioden. Dette er også en selvstendig plikt arbeidsgiver har for å videreutvikle sine ansatte og som kjennetegner en god bedrift, sier Enger.

Når det gjelder den varslede nedbemanningsprosessen i 2013 understreker klubben forbundets standpunkt til hvem som eventuelt må gå.

  • Utvelgelsesområdet skal være hele det aktuelle selskapet.
  • Plikten avgrenses til innenfor akseptabel pendleravstand, slik også NAVs definisjon er.
  • Ansiennitet skal ha forrang, så sant vedkommende med 12 måneders etterskolering kan dekke en annen stillings kompetansekrav.
  • EL & IT Forbundet krever at all ansiennitetsfravikelse skal drøftes i henhold til Hovedavtalens § 9-12 og at all relevant informasjon skal foreligge i god tid før slike drøftinger gjennomføres.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.