– For lite til arbeid

Publisert: 11.05.16

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen omtaler budsjettet som en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling. Den foreslår 900 millioner kroner til tiltak på Sør- og Vestlandet.

– Regjeringen tar hele ti milliarder ut av oljefondet, men bruker mindre enn en tidel til innsats mot ledigheten. Det er altfor lite med tanke på alvoret i situasjonen, sier Andersen.

Klima og sysselsetting

EL og IT Forbundet har tidligere bedt regjeringen bevilge penger til fornyelse av ferjeflåten.

– Det bevilges 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart. Det er en brukbar start, men i et så ekspansivt budsjett burde det vært mer til både dette formålet, landstrøm i havner og andre investering som kunne økt sysselsettingen, sier Andersen.

EL og IT er positive til enkelte elementer i budsjettet:

  • 1 000 flere tiltaksplasser per måned i andre halvår for å motvirke veksten i arbeidsledigheten.
  • Permitteringsordningen utvides slik at det blir mulig å få dagpenger i 52 uker mot 30 uker nå.
  • Dagpengereglene endres for å gjøre det enklere å kombinere ledighetstrygd med utdanning.
  • Et engangstilskudd på 250 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Tilskuddet skal fordeles til kommuner som ligger i dette området og som har høyere andel arbeidsledige enn landsgjennomsnittet.
  • Tiltak innen vedlikehold, fornying og investeringer på veger og jernbane på Sør- og Vestlandet.

Hva er revidert nasjonalbudsjett?

  • Innen 15. mai hvert år skal regjeringen legge fram sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for Stortinget. Meldingen er en oppdatering av statsbudsjettet som legges fram høsten i forveien.
  • Kort fortalt er revidert budsjett en samling av alle endringer og tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet som er vedtatt underveis i budsjettåret samt forslag til nye endringer.
  • Budsjettforslaget fra regjeringen blir behandlet i finanskomiteen, som avgir innstilling i saken. Stortinget behandler saken i plenum omkring i juni, før det tar sommerferie.
  • Statsbudsjettet får en siste revisjon mot slutten av kalenderåret, gjennom den såkalte nysalderingen. I hovedsak dreier dette seg om tilpasninger til endrede anslag for skatter og avgifter. 

Relevante artikler

– Har vært et behov lenge, sier EL og IT Forbundet, som ønsker satsningen velkommen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.