– For lite til arbeid

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen omtaler budsjettet som en politikk for arbeid, aktivitet og omstilling. Den foreslår 900 millioner kroner til tiltak på Sør- og Vestlandet.

– Regjeringen tar hele ti milliarder ut av oljefondet, men bruker mindre enn en tidel til innsats mot ledigheten. Det er altfor lite med tanke på alvoret i situasjonen, sier Andersen.

Klima og sysselsettingEL og IT Forbundet har tidligere bedt regjeringen bevilge penger til fornyelse av ferjeflåten.

– Det bevilges 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart. Det er en brukbar start, men i et så ekspansivt budsjett burde det vært mer til både dette formålet, landstrøm i havner og andre investering som kunne økt sysselsettingen, sier Andersen.

EL og IT er positive til enkelte elementer i budsjettet:

Hva er revidert nasjonalbudsjett?