Flere jobber – faste jobber

- innholdet kan være utdatert

I dag er det over 120 000 i Norge som er arbeidsledige. Dette er personer som ønsker jobb, men som ikke får det. Dette er folk som kan løse uløste oppgaver i samfunnet, om de får muligheten. Det kan for eksempel være oppussing av slitte offentlige bygg, bygging av el-ferjer eller strøm til nye jernbanestrekninger.  

11. september er det valg. For EL og IT Forbundet er det et soleklart krav at arbeid til alle må være jobb nummer én for en ny regjering. Vi vil ha en regjering som prioriterer mer penger til arbeid og flere i jobb.

Det må skapes flere jobberSammenliknet med fire år siden har andelen sysselsatte falt med 1,8 prosentpoeng, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det høres kanskje lite ut, men utgjør 71 000 færre sysselsatte. Arbeidsledigheten er nesten ett prosentpoeng høyere. Det siste året har ledighetsstatistikken gått litt ned, trolig fordi flere har gitt opp å få jobb slik at de ikke lenger inngår i tallene. Mest bekymringsfullt er situasjonen for de unge. Antall unge i arbeidsstyrken er på fire år redusert med 20 000 personer og kommer i tillegg til 6 000 flere unge arbeidsledige. 

Retten til fast jobb må styrkesEL og IT Forbundet krever også at retten til fast jobb styrkes. Dette er nødvendig etter at arbeidsmiljøloven ble svekket i 2015. Arbeidsgiver har nå anledning til å ansette inntil 15 prosent av sine ansatte i midlertidig stillinger, selv om oppgavene de utfører er faste for bedriften. I tillegg kan de ansette ytterligere i midlertidige stillinger, om arbeidet er av en slik karakter. I verste fall kan Norge endte opp som et løsarbeidersamfunn.

Vi vil ha et trygt og seriøst arbeidsliv som fremmer kompetanse og utvikling hos de ansatte. Vi vil ha politikk som skaper flere arbeidsplasser basert på faste ansettelser.

Din stemme teller – bruk den!