Flere får skriftlig arbeidskontrakt

- innholdet kan være utdatert

I år besøkte LOs sommerpatrulje 5 850 bedrifter i hele Norge. Siden starten i 1985 har det år for år blitt avdekket færre brudd og stadig flere får skriftlig arbeidskontrakt.– Resultatene etter årets sommerpatrulje viser at den fungerer og er viktig. I tillegg viser resultatene at det i Norge er flest seriøse bedriftseiere som er opptatt av å gi unge et godt første møte med arbeidslivet, oppsummerer Bjarne Lagesen, leder av LOs sommerpatrulje.

Han er ikke fornøyd med den negative utviklingen innen i brudd på overtids- og arbeidstidsbestemmelser.

– Unge arbeidstakere føler seg presset til å jobbe lengre dager uten å få overtidsbetalt. I 2015 liberaliserte regjeringen overtidsreglementet, noe som har bidratt negativt. Vi ser at useriøse arbeidsgivere hele tiden presser over i gråsonen på hva som står i regelverket, og når regelverket har blitt mer liberalisert, er grensen flyttet.

Lenke til mer informasjon om årets sommerpatrulje.