Flåtestyring på HMS-konferansen

Publisert: 17.09.12

– innholdet kan være utdatert

Flåtestyring og personovervåking – et voksende problem?

Rapport fra felles prosjekt om flåtestyring – flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor arbeidssted:

  • Kort introduksjon av prosjektet
  • Rapport fra Fafo om flåtestyring og arbeidsmiljøeffekter v/Mona Bråthen
  • Forsker Tommy Tranvik fra SERI om teknologiutvikling, drivere og juridisk rammeverk
  • Hva gjør LO med problemet personovervåking? V/Øyvind Rongevær fra LO

Hvordan går vi videre – hva kan vi gjøre for å stanse utbredelsen av flåtestyring og kontroll med ansatte utenfor arbeidssted, eventuelt redusere negative følgene av disse tiltakene?

Andre temaer under konferansen er

  • ergonomi – løsninger og tiltak
  • midlertidige ansettelser/vikarbyrådirektivet
  • omstillinger/arbeidsorganisering
  • forbundets HMS-satsing/aktiviteter lokalt
  • Strømgjennomgang – hva skjer, hvordan registreres disse og hva gjør DSB?V/ Frode Kyllingstad

Forbundet inviterer tre deltakere fra hvert distrikt/landsomfattende fagforening. Egenandelen er 700 kroner. Det er mulig for distriktene å delta med flere deltakere mot selv å betale alle kostnader.

Konferansen holdes på Clarion Hotell Oslo airport, Gardermoen.

Påmelding til henning.solhaug@elogit.no innen mandag 1. oktober.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.