Fagforening avslørte massiv ulovlig innleie på Statsbygg-prosjekt

Publisert: 21.05.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Elektromontørenes forening i Oslo og Akershus har avslørt massiv ulovlig innleie på et av Norges største byggeprosjekter. EL og IT Forbundet støtter fagforeningens vurderinger.

Omtrent 2 av 3 elektroarbeidere på prosjektet er innleid, og mange har små stillingsbrøker. Prosjektet er byggingen av det nye veterinærbygget på Ås i Akershus, hvor Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres. Det er R2S Elektro som er entreprenør og Statsbygg som er byggherre.

Innleien på prosjektet bryter med arbeidsmiljøloven, mener fagforeningen og EL og IT Forbundet.

– Daglig drift skal ikke driftes på innleie. Og det er det vi mener har skjedd hele veien. Man har basert seg på å gjennomføre sin daglige virksomhet med innleie, helt fra starten av, sier Jan-Ole Evensen, organisasjonssekretær i Elektromontørenes forening.

R2S Elektro og Statsbygg avviser ovenfor NRK at innleien er ulovlig.

Forbud, et sterkere Arbeidstilsyn og søksmålsrett

Forbundsleder Jan Olav Andersen i EL og IT Forbundet mener avsløringen er nok et eksempel på det foregår omfattende innleie i byggebransjen på Østlandet. Forbundets langsiktige mål er å forby bemanningsbransjen.  

– På kort sikt er det to ting vi har vært opptatt av. Det ene er å få på plass et regelverk som gjør at Arbeidstilsynet kan straffeforfølge bedrifter som bryter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Det andre er gjeninnføring av kollektiv søksmålsrett, slik at vi rettslig kan forfølge og stanse ulovlig innleie, sier Jan Olav Andersen.

EL og IT Forbundet: Innleie – kampanje for faste ansettelser

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.