Fafo-undersøkelse og effektivitet

- innholdet kan være utdatert

Norge har en innvandrerbefolkning på 805 000 mennesker, hvorav 17 prosent er norskfødte. De er stadig mer aktive og bemerket i norsk samfunnsliv; innen akademia, sport, kulturliv og politikk. 

Hva skjer innen fagbevegelsen? Den sliter med å rekruttere fra gruppen, både som medlemmer, og spesielt inn som tillitsvalgte. 

– Vi må alle rett og slett tenke bredere og annerledes når vi skal rekruttere fra innvandrergrupper, understreket Ragnhild Steen Jensen fra talerstolen da hun og kollega Inger Maria Hagen fra Fafo presenterte undersøkelsen.

De hadde også med seg tre tillitsvalgte fra innvandrergruppen, som bekreftet det forskerne sa. «Vi vil og vi kan», var beskjeden fra Jan Koop og Sahar Azari.

Les en artikkel på arbeidslivet.no skrevet at Steen Jensen og Hagen.

Teknologi bidrar til bedre tjenesterDagens andre bolk den første konferansedagen var om produktivitet, effektivitet og hvordan teknologi og utvikling kan bidra, inkludert fornuftig bruk av ansatte.

Temaet ble presentert av Marta Gerhardsenm Kaia Storvik og Sigrun Åsland fra tankesmien Agenda. De hadde med seg Ninna Thomsen, sundheds- og omsorgsborgermester i København kommune. Thomsen har erfaring fra en reform i hjembyen hvor effektivitet og menneskelige ressurser har blitt omgjort til beste for brukerne.