EU med nye anbudsregler

Publisert: 24.09.13

– innholdet kan være utdatert

Det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen innholdt få obligatoriske krav for å ivareta hensyn til for eksempel miljø og innovasjon. Kommisjonen nøyde seg med å foreslå at reglene skal gjøre det mulig for innkjøper å legge vekt på slike forhold, der det er ønskelig.

Komiteen for det indre marked har presisert flere nye tilleggsdimensjoner i direktivet. Komiteen nevner spesielt at medlemslandene må sørge for at de økonomiske aktørene i byggebransjen følger de miljømessige, sosiale og arbeidsrettslige bestemmelsene som gjelder på stedet, inkludert tariffavtalen.

Kommisjonen foreslår:

  • Å forenkle kravene til dokumentasjon fra leverandørene.
  • Å åpne opp for en noe større adgang til å velge anskaffelsesprosedyre med forhandlinger.
  • Å fjerne skillet mellom prioriterte tjenester og uprioriterte tjenester
  • Egne regler for kjøp av helse- og sosialtjenester samt blant annet kultur- og utdanningstjenester, som ikke innebærer omfattende prosedyrekrav
ILO-konvensjon 94

Norge har bedt om at direktivet ikke skal stå i veien for at noen medlemsstat oppfyller forpliktelsene som følger av ILO-konvensjon nr. 94.

Holdningen fra EØS/EFTA er ellers at forslaget er et skritt i riktig retning, men det er behov for enda enklere og mer fleksible regler.

Europa-parlamentet ventes stemme over direktivet i november. Hvis det vedtas, får det stor betydning også for norske kommuner og fylker.

Les mer om dette på frifagbevegelse.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.