Enige om arbeidsliv som tema i skolen

- innholdet kan være utdatert

Jonas Gahr Støre var med da LO-leder Hans-Christian Gabrielsen deltok på arbeidsplassbesøk i Rogaland sammen med LOs sommerpatrulje.

Lauritz Slåttebrekk, representant i EL og IT Forbundets sentrale ungdomsutvalg og nestleder i Aibel-klubben, har vært med i sommerpatruljen i flere år. I går fikk han anledning til å snakke med Gahr Støre om en viktig sak: Ungdommens manglende kunnskap om arbeidslivet.

– Gjennom seks år har jeg vært med sommerpatruljen og avdekket brudd. De vanligste er manglende arbeidskontrakter og brudd på arbeidstids- og pausebestemmelser. På våre ti besøk her i Haugaland i dag har vi spurt ungdommen om de vet hvem som er verneombud. To av ti svarte ja, sier Slåttebrekk.

Slåttebrekk mener arbeidsliv og arbeidslivets regler må inn som tema i skolen og tok det opp i en samtalen med Jonas Gahr Støre. Han er helt enig med Slåttebrekk om at temaet er viktig og derfor bør inn i skolen.