Energi må styres av demokratiske krefter

Publisert: 18.11.16

– innholdet kan være utdatert

Sweeney har en doktorgrad og er direktør ved avdelingen for arbeid, klima og miljø ved City University New York. Han er også leder av TUED.

Trade Unions for Energy Democracy (TUED) er et globalt, sektoroverskridende samarbeid/fagforening for å fremme demokratisk styring og kontroll av energi. Formålet er å fremmer løsninger på klimakrisen, avhjelpe mangel av energi for fattige og beskytte arbeideres rettigheter. Ideen dukket opp etter en global rundebordskonferanse innen fagbevegelsen i 2012.

Sweeneys sentrale beskjed er at for å redusere forurensning og utslipp på utvikling og styring av energi skje på en demokratisk og rettferdig måte.

– Vi står overfor en energi- og klimakrise som har stor betydning for hele planeten vår. Det økende nivået av fossil energi tøyer planets tålegrense og økende klimagassutslipp og luftforurensning er allerede på alarmerende nivåer. Dette påvirker helse og livskvalitet for millioner av mennesker, sa Sweeney.

EL og IT Forbundet har tilsluttet seg organisasjonen.

Les mer om TUED

Relevante artikler

Regjeringa foreslår grep for å få fart på energieffektiviseringen i bygg i statsbudsjettet for 2023. EL og IT Forbundet hadde forventet mer.
EL og IT Forbundet er positive til regjeringens forslag til strømstøtte til næringslivet.
EL og IT Forbundet er fornøyde med at regjeringen nå setter gode ambisjoner for norsk havvind.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.