Energi må styres av demokratiske krefter

- innholdet kan være utdatert

Sweeney har en doktorgrad og er direktør ved avdelingen for arbeid, klima og miljø ved City University New York. Han er også leder av TUED.

Trade Unions for Energy Democracy (TUED) er et globalt, sektoroverskridende samarbeid/fagforening for å fremme demokratisk styring og kontroll av energi. Formålet er å fremmer løsninger på klimakrisen, avhjelpe mangel av energi for fattige og beskytte arbeideres rettigheter. Ideen dukket opp etter en global rundebordskonferanse innen fagbevegelsen i 2012.

Sweeneys sentrale beskjed er at for å redusere forurensning og utslipp på utvikling og styring av energi skje på en demokratisk og rettferdig måte.EL og IT Forbundet har tilsluttet seg organisasjonen.

Les mer om TUED