Elektrikerne i Traftec streiker for tariffavtale

Publisert: 14.09.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

EL og IT Forbundet er i streik for å få opprettet tariffavtale i elektrobedriften Traftec i Rogaland.

Streiken har pågått siden 18. juni, og de fem elektrikerne har ikke tenkt å gi seg før de får gjennomslag.  Streiken er en viktig kamp for både bransjen, hele fagbevegelsen og alle arbeidstakere. Derfor retter vi en stor takk til våre medlemmer i Traftec som tar kampen.

Tariffavtaler bidrar til ordna forhold og rettferdig konkurranse

Tariffavtaler gir medlemmene rettigheter utover loven, og er et av våre aller viktigste midler i kampen for gode arbeidsforhold. Avtalene fastsetter lønnsnivået, gir rett til AFP og er viktig for å sikre rettferdig konkurranse mellom bedrifter.

I Norge er det ingen bedrifter som skal vinne på lønnsdumping.

Bryter med regler for offentlige anbud

Traftec mener det er for dyrt å inngå tariffavtale, og at det vil føre til at selskapet taper i anbudskonkurransen hos Statens vegvesen.

Dette til tross for at offentlige anbud er underlagt bestemmelsene etter ILO-94, som krever at lønns- og arbeidsforhold ved offentlige anbud ikke skal være mindre gunstige enn det som er normalt i bransjen. I Norge er det Landsoverenskomsten for elektrofagene som er normalen for elektroarbeid.

Fra og med 1. januar 2005 vedtok Statens vegvesen at alle deres entreprenører skulle påse at disse normene blir fulgt.

Traftec driver aktivt streikebryteri

Traftec-klubben vedtok streik før iverksettelse, og EL og IT Forbundet fikk godkjent plassoppsigelse for alle medlemmene. To dager før streiken startet meldte noen medlemmer seg ut.

Teknisk sett er de likevel i streik, og når Traftec gir dem oppdrag betyr det at bedriften driver streikebryteri.

Det vanlige er å si ja til tariffavtale

Heldigvis ser de fleste bedrifter positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale. De setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. EL og IT Forbundet inngikk tariffavtale med 82 nye bedrifter i 2016 og med 66 i 2017.  

EL og IT kjemper hardere for nye tariffavtaler

Vi ser likevel en utvikling hvor det i flere tilfeller må kjempes hardere enn tidligere for å få opprettet tariffavtaler. Nå ved elektrikerne i Traftec, og ved at heismontørene i Oronas måtte streike fra 14. mai til 13. juli før de fikk gjennomslag for kravet om landsdekkende tariffavtale.

I Miras Elektro AS i Mo i Rana jobbet forbundet og klubben i to og et halvt år for å få tariffavtale. I Apply Sørco var det problemer med manglende tilbakemelding fra arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Industri, før det til slutt ble en løsning. I GMC er det bebudet nytt møte mellom LO og NHO. I 2016 måtte EL og IT Forbundet streike i elektrobedriften Kaba.

Både Fagforbundet, NNN og Handel og Kontor, Transportarbeiderforbundet har måttet streike det siste året for å få på plass tariffavtaler.

Godt skrevet om streiken i Traftec

Kronikk i Dagbladet (4. juni 2018): Streikene du burde hørt mer om

Jan Olav Andersens blogg: Traftec-streiken er viktig for alle arbeidstakere

Blogginnlegg av Atle Rasmussen: Kampen for tariffavtale i Traftec AS

Leserbrev skrevet av Bjørn Soltvedt i Traftec-klubben i Rogaland

Støtte til Traftec-klubben

Medlemmene i EL og IT Klubben Traftec Rogaland har vært i streik for tariffavtale siden 18. juni 2018. Det er kun 6 av de opprinnelige 12 medlemmene som fremdeles streiker. Ett av medlemmene har sluttet i bedriften, mens de 5 andre medlemmene meldte seg ut av EL og IT Forbundet helgen før første streikedag.

Så lenge disse 5 forhenværende medlemmer brukes av Traftec i ordinært arbeid, er det streikebryteri, noe som vi har fått bekreftet pågår hver dag.

Det som Traftec-klubben kjemper for er faktisk normen i norsk arbeidsliv og et moderne samfunn, noe som vi i fagbevegelsen stadig må kjempe for å beholde. Uten landsomfattende tariffavtaler ville arbeidstakerne i Norge opplevd et ras i både lønninger og arbeidsvilkår. Det er derfor viktig at alle medlemmer støtter opp om kravet.

Tariffavtalene er det som danner grunnlaget for hele fagbevegelsen og våre lønns- og arbeidsvilkår.

Traftec har i hovedsak arbeid for Statens vegvesen. Spesielt offentlige tilbydere/innkjøpere må gå i front og kreve at landsomfattende tariffavtaler er inngått for å kunne få oppdrag.

EL og IT Klubben Traftec Rogaland har nå vedtatt å avholde en streikemarkering én gang hver 14 dag fremover. For at disse markeringene skal bli effektive, har klubben behov for støtte fra alle LO sine medlemmer, klubber, fagforeninger og distrikt fra hele landet.

Ta med faner og flagg og still opp!

Alle må bidra for å nå målet!

Gi medlemmene i EL og IT Klubben i Traftec tariffavtale nå!

EL og IT Forbundets Olje- og anleggskonferanse Bergen 10.-12. oktober 2018

 

 

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.