Deler ut millioner til videreutdanning

- innholdet kan være utdatert

I fjor mottok EL og IT-medlemmer 7 millioner kroner i støtte til etter- og videreutdanning.

Arbeidslivet er i stadig endring, og de fleste vil møte behov for ny kompetanse i løpet av yrkeslivet. For enkelte kan etter- og videreutdanning være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for andre kan handle om nye karrieremuligheter eller å stå sterkere i lønnsforhandlinger.

Uavhengig av motivasjonen bak ønske om etter- og videreutdanning, så er det viktig for EL og IT Forbundet og LO at tilbudet er godt. Derfor har vi utviklet en rekke forskjellige ordninger som hvert år deler ut millioner av kroner i stipend til våre medlemmer.

Etter- og videreutdanning er i det hele svært viktig for både bedrifter, samfunnet og for det enkelte arbeidstaker. Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til såkalt utdanningspermisjon (under visse vilkår), ifølge Arbeidsmiljøloven.

Les mer om søknadsfrister og muligheter for å motta støtte.