Deler ut millioner til videreutdanning

Publisert: 18.01.17

– innholdet kan være utdatert

I fjor mottok EL og IT-medlemmer 7 millioner kroner i støtte til etter- og videreutdanning.

Arbeidslivet er i stadig endring, og de fleste vil møte behov for ny kompetanse i løpet av yrkeslivet. For enkelte kan etter- og videreutdanning være helt nødvendig for å stå i arbeid, mens det for andre kan handle om nye karrieremuligheter eller å stå sterkere i lønnsforhandlinger.

Uavhengig av motivasjonen bak ønske om etter- og videreutdanning, så er det viktig for EL og IT Forbundet og LO at tilbudet er godt. Derfor har vi utviklet en rekke forskjellige ordninger som hvert år deler ut millioner av kroner i stipend til våre medlemmer.

Etter- og videreutdanning er i det hele svært viktig for både bedrifter, samfunnet og for det enkelte arbeidstaker. Alle arbeidstakere har i utgangspunktet rett til såkalt utdanningspermisjon (under visse vilkår), ifølge Arbeidsmiljøloven.

Les mer om søknadsfrister og muligheter for å motta støtte.

Relevante artikler

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.