Burrow til Fafo-konferansen

Publisert: 30.06.15

– innholdet kan være utdatert

De fleste norske arbeidstakere har et trygt arbeid og god lønn. Samtidig har begreper som «sosial dumping» og «arbeidslivskriminalitet» blitt velkjente det siste tiåret.

Et åpent europeisk marked fører til hardere konkurranse om jobbene. Det er sterk økning i arbeidsinnvandring og i antallet tilreisende fattige som står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet.

På årets Fafo-konferanse stilles spørsmålene:
  • Sprer utryggheten seg i det norske – og nordiske – arbeidsmarkedet? 
  • Hvor sårbare er middelklasseyrker som journalister og akademikere? 
  • Må noen bransjer leve med uanstendige arbeidsvilkår på grunn av hard konkurranse? 
  • Hvor går grensene mellom det anstendige, det uanstendige og det kriminelle arbeidslivet? 
  • Hvilke arbeids- og inntektsmuligheter har tilreisende fattige i Norge? 
  • Hva mener befolkningen om utviklingen i arbeidsmarkedet? 
  • Hvilke virkemidler ser partene i arbeidslivet for seg?

Les mer her.

Relevante artikler

Følg livesendingen fra EL og IT Forbundets spennende IKT-konferanse med lønn, likestilling og digitalisering på agendaen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.