– Budsjett for dårligere klima

- innholdet kan være utdatert

Hovedlinjen i forslag til statsbudsjett for 2016 er at regjeringen viderefører sin politikk for økte forskjeller.

– Det er enkelte lyspunkter, men totalt sett er det en «grønn» skuffelse, sier forbundsleder Andersen.

Han ser imidlertid flere gode forslag i budsjettforslaget. Det gjelder blant annet det som har med yrkesfag å gjøre; økt lærlingtilskudd og det yrkesfaglærerløftet som kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen annonserte for et par dager siden.

– Regjeringen kommer også med flere tiltak for å møte den økte ledigheten, det er bra og absolutt nødvendig. Det er positivt at regjeringen holder lovnaden om økt bedriftsintern opplæring (BiO), som er i tråd med det LO og NHO har foreslått. Mer skuffende er det at det ikke kom noen forslag om å endre permitteringsreglene, sier Andersen.