Bevilgning til kvinnekonferanse

Publisert: 24.06.15

– innholdet kan være utdatert

Bakgrunnen for konferansen og at den er lagt til Trondheim, er at den tsjekkiske organisasjonen Gender Studies kommer til byen. Gender Studies forsker på blant annet på kvinner i utradisjonelle yrker.

Konferansen har to temaer:

  1. Kjønnsroller og å kunne velge utdanning på bakgrunn av et kjønnsnøytralt arbeidsmarked. Hvor akseptert er det i dag å velge det man vil? Innledninger holdes av Gender Studies, KUN (senter for kunnskap og likestilling, Menn i barnehager og Kvinner i utradisjonelle yrker. 
  2. Nettmobbing og det stilles spørsmål som "Blir jenter og gutter som velger utradisjonelt utsatt for mer netthets enn andre?" og "Hva gjør netthets med ungdom?". Innledninger holdes av Gender Studies og Morten Eliassen fra dataprat.no. 

Liv Beate Eidem er leder av Kvinner i utradisjonelle yrker og på en facebookside kan man lese mer og følge med på aktiviteter. 

https://www.facebook.com/kvinneriutradisjonelleyrke

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.
En av tre svarte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Et stort samfunnsproblem sier EL og IT Forbundet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.