Åpen høring om ansettelseskontrakter

- innholdet kan være utdatert

Se tidligere omtale av saken.