Anbefaler ungdomssatsing

Publisert: 21.10.15

– innholdet kan være utdatert

I en høring i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen denne uken ga LO skryt for at budsjettforslaget svarer på mange tidligere krav fra LO. Men LO kritiserte også Regjeringen for å prioritere store skattekutt framfor å gjøre mer for unge og kompetanse.

På utdanningsområdet er noen av de viktigste tiltakene:

  • Fjerne gapet mellom ungdoms- og voksenrett til videregående opplæring (mellom 21 og 25 år).
  • Utvidelse av målgruppe, og vridning mot videregående utdanning, i en økt bruk av ordinær utdanning som arbeidsmarkedstiltak.
  • Løft for yrkesopplæring og fagskoleutdanning.

Ungdomssatsningen og andre budsjettposter er nærmere omtalt i notat som ble lagt igjen i KUF-komiteen

Relevante artikler

Under minilandsmøtet 2023 samles unge EL og IT medlemmer fra hele landet med ett mål for øye – talerstolen til EL og IT Forbundets landsmøte.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.