Alle skal ha et godt arbeidsliv

Publisert: 05.06.19

– innholdet kan være utdatert

Alle har rett til en arbeidshverdag uten diskriminering eller trakassering.

Takket være pride-arrangementene har juni blitt måneden for åpenhet, toleranse og kjærlighet. EL og IT Forbundet jobber året rundt for at alle skal ha det bra på arbeidsplassen. Derfor støtter vi Pride og oppfordrer alle våre medlemmer til å gjøre det samme.

Trakassering og diskriminering er forbudt

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering av personer på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Med diskriminering menes urettferdig forskjellsbehandling.

Loven slår også fast at det er ulovlig å trakassere andre på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsuttrykk eller seksualitet. Seksuell trakassering defineres som «enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller plagsom».

Arbeidsgiver skal etter loven aktivt forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering. Dette er også i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Kontakt EL og IT Forbundet om du trenger hjelp

Har du opplevd å bli diskriminert på grunn av din seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk? EL og IT Forbundets tillitsvalgte bistår deg hvis du opplever deg diskriminert eller trakassert på jobben.

Mange som hjelper deg

Ofte kan det være vanskelig å vite sikkert om noe man har opplevd er ulovlig. Da kan du kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) for råd og hjelp. Du kan også kontakte Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og få hjelp eller svar på spørsmål fra en jurist. FRI jobber for at lesbiske, homofile, bifile og transpersoner skal ha de samme rettighetene som andre, ikke bare på papiret, men også i praksis.

Mer informasjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

EL og IT Forbundets retningslinjer mot seksuell trakassering

Relevante artikler

– Jeg synes dette er utrolig stort, og flott, forteller hun fornøyd etter helgens finale.
En av tre svarte at de har blitt utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen. Et stort samfunnsproblem sier EL og IT Forbundet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.