Viderefør momsfritaket og pressestøtten

- innholdet kan være utdatert

I 40 år har momsfritak på aviser og tidsskrifter bidratt til et levende demokrati ved å gi oss rimelig tilgang til nyheter, debatt og samfunnsinformasjon. I NOU Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte, heter det at:

”Dagens ordning har bidratt til å opprettholde en differensiert pressestruktur. Nullsatsen har bidratt til et høyt aviskonsum og økonomisk handlingsrom for redaksjonene til å utvikle gode redaksjonelle produkter.”

Ut fra en slik vurdering er det vanskelig å forstå at halvparten av utvalget foreslår innføring av moms.

Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Den Norske Fagpresses Forening, Norsk Journalistlag, Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes Landsforening fastslår at innføring av moms vil være alvorlig for mangfold og kvalitet. Og det vil svekke samfunnsdebatten. EL & IT Forbundet deler disse vurderingene.

Den omfattende medievaneundersøkelsen Opinion nylig har foretatt for LO, viser at fagbladene har stor tillit og betydning for medlemmenes muligheter til å holde seg orientert om arbeidsliv og faglige spørsmål. Fagbladene er en unik del av vårt viktige mediemangfold. En innføring av moms vil påføre forbundene millionkostnader og innebære en kraftig reduksjon i antall utgivelser eller økte kostnader for de fagorganiserte gjennom medlemskontingenten.

EL & IT Forbundet understreker betydningen av en sterk pressestøtte som bidrar til å opprettholde et mangfold av aviser over hele landet. Momsfritak er slik sett en rettferdig og treffsikker ordning som likebehandler alle lesere av aviser, tidsskrifter og fagblader. Regjeringen må derfor videreføre momsfritaket og en god pressestøtte.