– Angrep på tillitsvalgtes rettigheter

Publisert: 18.11.13
(Endret: 09.12.21)

– innholdet kan være utdatert

Forbundsstyret i EL & IT Forbundet har stor forståelse for Caverion-klubbens skepsis til innføring av feltteknologi, og finner ledelsens avvisning av avtaleinngåelse om feltteknologi underlig. Midt oppe i denne striden har ledelsen i Caverion valgt å angripe tillitsvalgte i selskapet.

Én av de tillitsvalgte har blitt tildelt skriftlig advarsel. Advarselen går på forhold som svekker den angjeldende tillitsvalgtes muligheter for å fungere som tillitsvalgt og innskrenker tillitsvalgtes rettigheter generelt i selskapet.

Slik forbundsstyret vurderer den skriftlige advarsel til tillitsvalgt Kenneth Knudsen, dreier den seg om forhold knyttet til Kenneth Knudsens virke som tillitsvalgt, selv om bedriften benekter dette. Blant annet angriper bedriftens ledelse den tillitsvalgtes rett til å gi uttrykk for egne meninger om forhold hvor det er uenighet mellom partene på bedriften og retten til selvstendig å tolke lover og forskrifter, og til å informere medlemmene om sine tolkninger, også der det er uenighet mellom partene.

Dette er rettigheter som er avgjørende for at tillitsvalgte skal kunne utføre sin oppgave, til beste for medlemmene, men også for bedriften, uavhengig av om det hersker interessemotsetninger mellom partene eller ikke.

I kjølvannet av advarselen pågår det nå en sverting av tillitsvalgt Kenneth Knudsen hvor ledelsen synes å spille en sentral rolle. Blant annet blir det skriftlig fremmet rykter og udokumenterte påstander, misnøye fra en avgått leder og mulig uenighet om veivalg som skal være uttrykt fra enkeltmedlemmer i klubben. Disse forholdene gjenspeiler ikke innholdet i advarselen, men mer et forsøk på karakterdrap av tillitsvalgte Kenneth Knudsen.

Forbundsstyret i EL & IT Forbundet tar sterk avstand fra angrepet på tillitsvalgtes rettigheter, og støtter klubbens krav om at advarselen skal trekkes tilbake.

Forbundsstyret oppfordrer ledelsen i Caverion om å stanse svertingen av Kenneth Knudsen. Saklig uenighet og aksept for interessemotsetninger er like grunnleggende for gjensidig tillit og samarbeid mellom partene som interessefellesskapet mellom ansatte og ledelse. Det er en også en viktig del av den norske modellen og bedriftsdemokratiet, som har skapt produktivitet og trivsel på norske arbeidsplasser.

Forbundsstyrets uttalelse (pdf).

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.