Støtter havnearbeidernes kamp!

- innholdet kan være utdatert

Dette føyer seg inn i en rekke av forsøk på å hindre Norsk Transportarbeiderforbund i å opprette eller videreføre tariffavtale i norske havner.

EL & IT Forbundet støtter fullt ut havnearbeidernes kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår og tariffavtale i norske havner.

En samlet fagbevegelse må bidra til at slike angrep på grunnleggende, faglige rettigheter blir slått tilbake.