Tariffsituasjonen i ATEA

Tariffsituasjonen i ATEA

Artikkel
Vedtatt av landsstyre 12. - 13. desember 2012. Landsstyret i EL og IT Forbundet står 100 prosent...
Nye datoer for arbeidsrettssak

Nye datoer for arbeidsrettssak

Artikkel
De nye datoene for arbeidsrettssaken om tariffavtale i Atea er 11. og 12. februar.
Atea-mekling om tariffavtale

Atea-mekling om tariffavtale

Artikkel
Mekling mellom Atea og EL & IT Forbundet er fastsatt til 10. desember kl. 12.00. Bakgrunn for...
Meklingsdato for Atea

Meklingsdato for Atea

Artikkel
Meklingsmøtet mellom EL & IT Forbundet og ATEA AS er berammet til 2.april kl 13 00...
Rikslønnsnemnda behandler tariffavtalekrav

Rikslønnsnemnda behandler tariffavtalekrav

Artikkel
I dag og fredag behandler Rikslønnsnemnda kravet som EL & IT Forbundet har framsatt om...
Stor oppslutning i Trondheim

Stor oppslutning i Trondheim

Artikkel
Toget i Trondheim var det største siden årtusenskiftet, med 2 500 deltakere.  Det samme gjelder...
Pressemelding: Varslet streik i Atea

Pressemelding: Varslet streik i Atea

Artikkel
EL & IT Forbundet har i dag varslet streik fra arbeidstidens start 29. april for 100 av...
Atea kjøper Umoe Ikt

Atea kjøper Umoe Ikt

Artikkel
Atea AS kjøper Umoe Ikt AS for 155 millioner kroner. Det får med 384 medarbeidere og kontorer i 16...
Stavangers etiske retningslinjer:Interpellasjon om Atea

Stavangers etiske retningslinjer:Interpellasjon om Atea

Artikkel
Partiet Rødt har fremmet en interpellasjon om situasjonen i Atea kontra kommens etiske regelverk...
Iverksetting av streik i Atea

Iverksetting av streik i Atea

Artikkel
EL & IT Forbundet har varslet streik for i underkant av 100 medlemmer i Atea AS fra...
Mekling i Atea utsatt

Mekling i Atea utsatt

Artikkel
Mekling mellom Atea og EL & IT Forbundet om opprettelse av overenskomst er utsatt. Saken skal...
PRM: Iverkestting av streik i Atea

PRM: Iverkestting av streik i Atea

Artikkel
Det har per nå ikke vært kontakt mellom partene og det er ikke gitt signaler om at det kommer til å...