Støtteuttalelse til Fagforbundet

- innholdet kan være utdatert

Konflikten er et resultat av at kommuner velger å konkurranseutsette driften av sykehjem, uten at det stilles krav til kvaliteten på pensjonsordningen.

Fordi sykehjem er arbeidsintensive, utgjør lønn og pensjon det aller meste av kostnadene. Det er her det må spares hvis private helseforetak skal vinne anbudskonkurranser. Den kommunale pensjonsordningen er det første som ryker. Deretter settes presset inn mot de ansattes arbeidstid og øvrige arbeidsvilkår.Dette er en prinsipiell kamp for likebehandling og rettferdighet i arbeidslivet. Den steile og arrogante holdningen fra NHO Service må en samlet fagbevegelsen slå tilbake.Forbundsstyret registrerer at Fagforbundet varsler at det vil ta ut flere medlemmer i sympatistreik, og EL & IT Forbundet varsler herved at også vi er klar til å ta ut våre medlemmer dersom Fagforbundet mener det er hensiktsmessig.Forbundsstyret i EL & IT Forbundet vil også advare regjeringen mot bruk av tvungen lønnsnemnd, som i praksis bare vil tjene arbeidsgiverparten i denne konflikten.