– Slutt opp om kvinnedagen 8. mars!

- innholdet kan være utdatert

Det sier forbundsleder Hans O. Felix. Han mener det er et stykke igjen til vi har reell likestilling, selv i vårt svært likestilte land.

Få på toppen


– Likelønn, andelen kvinner i topplederstilling og i bedriftsstyrene, samt regjeringens angrep på fedrekvoten og abortrettigheter, er bare noen saker som forteller oss at vi ikke er i mål, sier Felix.

Lang vei internasjonalt


– Både i internasjonal fagbevegelse og i nyhetsbildet generelt ser vi at kvinner verden over trenger vår støtte. Det er fortsatt en lang vei å gå for at likestilling og kvinnerettigheter skal settes på agendaen i mange deler av verden, sier Hans O. Felix.

Derfor oppfordrer han alle medlemmer å delta på arrangementer, og å fylle gatene der det er arrangeres tog.

Viktig med engasjement


– Ved å stille opp viser vi at vi er engasjert og at vi ikke finner oss i noen tilbakesteg for likestilling, sier forbundslederen.