Risikofylte jobber i bygg og anlegg

28.10.2015

Det viser en ny rapport fra Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

Unge mest utsatt

Antall registrerte arbeidsskadedødsfall i bygg- og anlegg har økt de siste 15 årene, og antallet har ligget høyt siden 2009.

Risikoen for skader er høyest blant de yngste arbeidstakerne. Det er også flere skader blant de som jobber lang arbeidsuke på 45 timer eller mer. Også de som jobber skift og natt er mer risikoutsatt, viser rapporten.

Les mer i Rapporten «Skader i bygg- og anlegg: Utvikling og problemområder» 

Del: