Landsstyreuttalelse om ny eierskapsmelding

Landsstyreuttalelse om ny eierskapsmelding

Artikkel
Synet på offentlig eierskap skiller høyre og venstresiden i norsk politikk. Mens høyresiden ser...
Lager ny eierskapsmelding

Lager ny eierskapsmelding

Artikkel
Begrunnelsen er at verden er i konstant endring og utvikling og næringsminister Trond Giske (bildet...
Landsstyreuttalelse om forskrift om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk

Landsstyreuttalelse om forskrift om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk

Artikkel
Forslag til endringer av FKE (Forskrift om kvalifikasjonskrav for elektrofagfolk) har vært ute til...
Kritikk til Statskraft eier

Kritikk til Statskraft eier

Artikkel
Statkraft, heleid statlig selskap, investerer stort i utlandet. Riksrevisjonen er kritisk til...
Avarer mot regjeringens nedsalgspolitikk

Avarer mot regjeringens nedsalgspolitikk

Artikkel
Høyre/Frp-regjeringen har foreslått nedsalg i statlige aksjeselskaper. EL & IT Forbundet...
Ny høring om vikartiltak

Ny høring om vikartiltak

Artikkel
Regjeringens har nå lagt fram en tiltakspakke i forbindelse med vikarbyrådirektivet som skal sikre...
Ny CV-standard

Ny CV-standard

Artikkel
Innen årsskiftet vil det være utviklet en ny felles CV-standard som alle kan ta i bruk. Standarden...
Ny opptrapping i sykehusstreiken

Ny opptrapping i sykehusstreiken

Artikkel
Tariff 2019: Vi krever økt kjøpekraft og rettferdig fordeling

Tariff 2019: Vi krever økt kjøpekraft og rettferdig fordeling

Artikkel
Nye lover og forskrifter i 2019

Nye lover og forskrifter i 2019

Artikkel
Ny regjering, gammel politikk

Ny regjering, gammel politikk

Artikkel
Sp: ny gjennom-gang om vikarer

Sp: ny gjennom-gang om vikarer

Artikkel
Arbeidsgiverorganisasjonen Virke er blant dem som mener de særnorske tiltakene som regjeringen har...