Landets beste innboforsikring blir enda bedre

11.12.2018

EL og IT-medlemmer har Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet.* Den dekker alt du har av innbo i hjemmet ditt og det er ingen øvre forsikringssum.

*Med unntak av dem som har reservert seg eller er elevmedlemmer.

Fra LOfavør Kollektiv hjem til LOfavør Innboforsikring

Fra 1.  januar endres navnet fra LOfavør Kollektiv hjem til LOfavør Innboforsikring. Samtidig gjøres det noen endringer i vilkårene og her er noen av dem:

  • Dekningen for mobil og nettbrett utvides slik at alle fysiske skader som skyldes uhell er dekket.
  • Du får ikke dekket gjenstander som du har tatt med fra utlandet hvis det er i strid med gjeldene toll- og avgiftsregler. Tidligere var det dekket med 6 000 kroner.
  • Det innføres et nytt unntak for «innsjekket bagasje». Dette får du nemlig dekket på reiseforsikringen.

lofavor.no/innboforsikring kan du lese mer om forsikringen og om vilkårsendringene fra nyttår.

 

 

 

 

Del: