Krisepakkene må gi klimajobber nå!

02.06.2020

EL og IT Forbundet har sett seg lei av tomme løfter fra Regjeringen, om at de vil skape en ny grønn bærekraftig industri. Sammen med 14 andre organisasjoner krever vi derfor klimajobber i dag, og ikke ambisjoner for morgendagen. 

Norge har en unik mulighet til å starte opp igjen i en mer klimavennlig retning men da må politikken legge til rette for det. Det er dumt å skusle bort denne muligheten, forklarer Jan Olav Andersen, forbundsleder for EL og IT Forbundet.  

– Det er en svært bred allianse av organisasjoner som står bak oppropet. Både regjeringen og opposisjonen bør lytte til dette initiativet og forsterke klimainnsatsen gjennom behandlingen i Stortinget, sier han.

Du kan lese mer om saken i ABC Nyheter: https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/05/31/195681116/organisasjoner-krever-at-regjeringen-skaper-flere-klimajobber 

I oppropet står det følgende:  

Vi har en global klimakrise og en rekordhøy arbeidsledighet i Norge. Vi har økonomi og vi har tilgang på fornybare ressurser som gjør det mulig å løse begge deler. Det fins knapt et land i verden som har bedre forutsetninger enn oss for å finansiere og planlegge konkrete prosjekter som både gir arbeidsplasser nå, og som fører til raske og garanterte kutt i utslipp av klimagasser.

Vi som skriver under på dette oppropet krever derfor at regjeringen finansierer og planlegger prosjekter som gir oss:

  • Utbygging av jernbaneprosjekter, kollektivtransport og grønn skipsfart, og en infrastruktur for lading over hele landet, både til lands og til havs.
  • nergieffektivisering av både private og offentlige bygg,
  • Satsing på havvind i egnede områder.

Disse klimajobbene er bare begynnelsen under COVID-19 krisen; vi trenger mange flere. Men disse klimajobbene er et minimum, og de er helt nødvendige for å få en rettferdig og grønn norsk økonomi. Frontlinjen for å begrense klimakrisen vil være buss-sjåfører som trygt transporterer mange av oss, bygg og anleggsarbeidere som gjør hus mer energieffektive, og leverandørindustrien og verftsarbeiderne våre, som hjelper med å bygge fornybar energi i Nordsjøen.

Jan Olav Andersen, forbundsleder, El og IT Forbundet
Ragnhild Lied, leder, Unio
Mette Nord, forbundsleder, Fagforbundet
Christopher Beckham, forbundsleder, Handel og Kontor Norge
Kjersti Barsok, forbundsleder, NTL
Ingunn Gjerstad, leder, LO i Oslo
Merete Nilsson, forbundsleder, Samfunnsviterne
Dagfinn Hatløy, forbundsleder, Naturviterne
Kjersti Hoff, leder, Norsk bonde og småbrukarlag
Andreas Ytterstad, leder, Concerned Scientists Norway
Anja Bakken Riise, leder, Framtiden i våre hender
Silje Ask Lundberg, leder, Naturvernforbundet
Frode Pleym, leder, Greenpeace Norge
Therese Hugstmyr Woie, leder, Natur og Ungdom
Steinar Winther Christensen, leder, Besteforeldrenes klimaaksjon

Del: