Kandidaten: Håvard Vinje

22.08.2019

Energimontør og elektriker (serviceingeniør). Stiller til valg for Arbeiderpartiet i Levanger.

Hva er dine hjertesaker?
- Som mangeårig tillitsvalgt er jeg naturlig nok veldig opptatt av arbeidsliv. Retten til heltid innen omsorgsyrkene vil være en fanesak for meg som eventuell folkevalgt. Jeg er også opptatt av at kulturlivet i Levanger må få seg et løft, og kommer til å jobbe for å få på plass et nytt bibliotek kombinert med kino.

Hvordan påvirker din yrkesbakgrunn ditt politiske engasjement?
- Jeg tror min yrkesbakgrunn gjør meg i bedre stand til å se hvor skoen trykker hos vanlige arbeidsfolk, og det vil i sin tur være førende for hva slags politikk jeg mener vi bør føre.

Hva gjør du når du skal slappe av?
- Ingenting senker roen som en tur i fjellet. Der trives jeg like godt alene som sammen med andre. Hytta til min kones familie er også et avslappende sted å være. 

Del: