Ja til et rettferdig og inkluderende Norge – bruk stemmeretten

- innholdet kan være utdatert

22. juli ble Norge offer for fascistiske terrorhandlinger. Angrepene på regjeringskvartalet og Utøya var også et angrep på verdier fagbevegelsen har kjempet for i hele sin historie. Rettferdighet, likhet og demokrati er ikke selvfølgeligheter, men verdier som må forsvares og utvikles hver eneste dag. Den ekstreme høyresiden har lang tradisjon for å bekjempe slike verdier med vold og terror. Angrepene 22. juli føyer seg inn i en rekke av slike angrep opp gjennom historien.

Vårt svar på angrepene er en forsterket innsats for mer demokrati, mer rettferdighet, mer toleranse og mindre ulikhet.

Bruk stemmeretten 11. og 12. september for å vise oppslutning om disse verdiene.

22. juli har ikke visket bort skillelinjene mellom de ulike politiske partiene som stiller til valg. Kampen for et anstendig arbeidsliv, mot sosial dumping og forsvar av Arbeidsmiljøloven er spørsmål som skiller partiene.

Forbundsstyret oppfordrer alle medlemmer til å benytte stemmeretten for å styrke de partier som kjemper for de samme verdier som fagbevegelsen.