Geir Ove Kulseth ny forbundsleder for EL og IT Forbundet.

18.03.23
(Endret: 19.03.23)
Etter en debatt på nesten tre timer, med over 80 innlegg og en opptelling av 272 stemmer ble resultatet klart; Geir Ove Kulseth er ny forbundsleder.
Nyvalgt leder Geir Ove Kulseth. Foto: Haakon Eltvik.

Under årets landsmøte i EL og IT Forbundet blir forbundsleder Jan Olav Andersen og nestleder Vidar Hennum takket av.
Nå går leder-klubben over til trønderen Geir Ove Kulseth, som siden 2017 har vært forbundssekretær i forbundet.

– Tusen takk for tilliten og støtten, jeg kan ikke si noe annet enn at jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene som leder, sa Kulseth fornøyde.

Han startet som lærling i 1999, men noen år etter fikk han sitt første verv i ungdomsutvalget. Det var første skritt i en vei som skulle lede han til tillitsverv i klubb, distrikt, fagforening og organisasjonssekretær i Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag.

Nå skal han lede LOs sjette største forbund, og blir med det også den nest yngste lederen blant LO sine 25 forbund.

– Vi går inn i en ny tid, og allerede søndag morgen skal det nye forbundsstyret starte arbeidet. Framover skal jeg også snakke med hvert distrikt og organisasjonsledd. For vi skal bringe organisasjonen sammen, og hjelpe hverandre til å nå våre mål, fortalte han salen.

Med seg på laget har han Morten Bildøy som nestleder, mens Bjørn Fornes, Monica Derbakk og Odd-Helge Reppe fortsetter som henholdsvis forhandlingsleder, utviklingsleder og hovedkasserer.

Rettelse: I den første versjonen sto det at EL og IT Forbundet var den femte største innad i LO, men det riktige er at forbundet er den sjette største.  Vi beklager til NTL (som er den femte største) for vår kommunikasjonsrådgivers midlertidige storhetsvanvidd. 

Relevante artikler

Norge er god på likestilling mellom kvinner og menn, og det er ikke tvil om at likestillingen har kommet langt.
EL og IT Forbundet er opptatt av at våre medlemmer skal ha trygge og gode pensjonsordninger. Dette er alderspensjonsordninger i Folketrygden, avtalefestet pensjon (AFP), og tjenestepensjonsordninger.
EL og IT Forbundet, og forbundets ungdomsutvalg, har satt psykisk helse på sakskartet. Dette er et tema som har vært underkommunisert i fagbevegelsen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.