Forbundets utdannings-konferanse

03.06.2014

Målgruppen for konferansen er ansatte, tillitsvalgte eller opplæringsansvarlige som arbeider med fagutdanning og medlem- og tillitsvalgtsopplæring innenfor el-, tele- og IT-bransjen.

Formål

Konferansen skal støtte og styrke distrikters og fagforeningers arbeid med fagutdanning, samt medlems- og tillitsvalgtopplæring.

Tema

Fag- og yrkesutdanning og ny medlems- og tillitsvalgtsopplæring. Det vil i år bli lagt hovedvekt på fag og yrkesutdanning.

Kostnader

Forbundet dekker økonomisk en kvote på tre deltakere fra hvert distrikt. Deltakere utover kvoten dekkes av respektive organisasjonsledd. Forbundet hjelper til med hotellbestilling, men reise må bestilles på egen hånd.

Påmelding

Distriktene har fått påmeldingsskjema for sin kvote. For påmelding utenom, kontakt Are Solli -mobil 908 55 824.

Are Solli er også kontaktperson for konferansen.

Del: