Folkehjelpas 1. mai-aksjon: Retten til demokrati og organisering i fare

- innholdet kan være utdatert

Vi tar demokrati og retten til organisering, både faglig og sosialt, som en selvfølge. Dette er ingen selvfølge for mennesker rundt i verden.

Organisering og demokrati motarbeides og i 2019 trues grunnleggende menneskerettigheter, som ytrings-, forsamlings- og organisasjonsretten. Handlingsrommet til å ytre seg kritisk mot myndigheter blir stadig mindre, farligere og vanskeligere.

Det er disse rettighetene Norsk Folkehjelp synliggjør i årets 1. mai-aksjon, spesielt for Folkehjelpas partnerorganisasjoner, deres kamp og de truslene de møter.

Dette er deres virkelighetSlik presses organisasjoner og aktivisterHva vi kan gjøre


Inviter medlemmer i lokallaget, fagbevegelsen, politiske partier og andre samarbeidspartnere til møter, eventuelt andre arrangementer. Tips: Inviter lokalmedia. Husk å sette fram innsamlingsbøsser.

Meld inn type aktivitet og dato for arrangementet til 1mai@npaid.org

Direkte støtte


Bruk kontonummer 9001.08.76000. Merk gaven med «1. mai-aksjonen»

Sms 1.mai til 2160 (100 kr)

Valgfritt beløp på Vippsnummer 10145