Folkehjelpas 1. mai-aksjon: Retten til demokrati og organisering i fare

Publisert: 10.04.19
(Endret: 25.01.22)

– innholdet kan være utdatert

Vi tar demokrati og retten til organisering, både faglig og sosialt, som en selvfølge. Dette er ingen selvfølge for mennesker rundt i verden.

Organisering og demokrati motarbeides og i 2019 trues grunnleggende menneskerettigheter, som ytrings-, forsamlings- og organisasjonsretten. Handlingsrommet til å ytre seg kritisk mot myndigheter blir stadig mindre, farligere og vanskeligere.

Det er disse rettighetene Norsk Folkehjelp synliggjør i årets 1. mai-aksjon, spesielt for Folkehjelpas partnerorganisasjoner, deres kamp og de truslene de møter.

Dette er deres virkelighet

  • Tillitsvalgte i organisasjoner som jobber for demokratisering og jordfordeling i Colombia utsettes for forfølgelse, tortur og drap.
  • I stadig flere land har det blitt livsfarlig å kjempe for miljøet og retten til naturressurser. I Honduras ble lederen for urfolksorganisasjonen COPINH drept da hun utfordret selskapet som skulle bygge ut et vannkraftprosjekt.
  • I Sør-Sudan lever journalister med dagligdagse trusler, vold og overvåkning. Minst ti journalister har blitt drept de siste åtte årene.
  • I Sør-Afrika opplever slumbeboere knebling for deres kamp for retten til bosted. Siden 2017 har seks personer fra Abahlali base Mjondolo blitt drept.

Slik presses organisasjoner og aktivister

  • Trusler, vold, tortur og drap
  • Overvåkning, trakassering, svertekampanjer, vilkårlig arrestasjon og avhør
  • Stenging av internett
  • Reiseforbud, frysing av bankkonti, konfiskering av eiendom, ransakelse av kontorer, forbud mot å motta penger fra internasjonale donorer
  • Strenge registreringskrav for organisasjoner, forsamlingsforbud, restriktive lover og byråkratiske hindre for organisasjoner

Hva vi kan gjøre

Inviter medlemmer i lokallaget, fagbevegelsen, politiske partier og andre samarbeidspartnere til møter, eventuelt andre arrangementer. Tips: Inviter lokalmedia. Husk å sette fram innsamlingsbøsser.

Meld inn type aktivitet og dato for arrangementet til 1mai@npaid.org

Direkte støtte

Bruk kontonummer 9001.08.76000. Merk gaven med “1. mai-aksjonen”

Sms 1.mai til 2160 (100 kr)

Valgfritt beløp på Vippsnummer 10145

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.